Som rejsende får du et redskab til at holde styr på dine mange bilag
I bogholderiet slipper du for en masse arbejde
Som økonomiansvarlig har du et nyt værktøj til at styrke bundlinjen

Det kan altid betale sig

Nogle virksomheder går glip af store beløb, fordi de ikke får refunderet moms af penge, de bruger i udlandet. Måske fordi de ikke kender ordningen. Eller måske fordi de vurderer, at udbyttet ikke står mål med det arbejde, det kræver at få refusionen hjem.
SimNomics har udviklet en service, så det altid kan betale sig at søge om momsrefusion på rejseudgifter – også mindre beløb. Og der er ingen penge at tabe: Bliver refusionsansøgningen ikke godkendt, skal virksomheden ikke betale: No cure, no pay.

Det tager kun et minut

Som rejsende i udlandet får du en masse kvitteringer fra fx hotelophold, billeje og restaurantbesøg. Der bliver hurtigt en del papir at holde styr på, og bilag kan blive væk. SimNomics har løsningen, der kan imødekomme disse udfordringer, og tilmed forbedre din bundlinje. Momsen fra udgifterne kan nemlig refunderes, og du kan nu sikre momsrefusionen på en meget enkel måde. Du skal blot scanne bilagene på din computer, telefon eller tablet. Så klarer vi resten.

Spar tid på papirarbejdet

Hidtil har det været temmelig besværligt at få momsen refunderet fra forretningsrejsen. Virksomhedens bogholderi har brugt en del tid på at taste i skemaer, beregne og koordinere mellem danske og udenlandske skattemyndigheder. Sådan er det ikke med SimNomics: Når den rejsende har scannet bilagene ind på telefon, tablet eller computer, sørger vi for, at momsrefusionen automatisk kommer til virksomheden. Bogholderiet sparer en masse tid, som i stedet kan bruges på andre opgaver – vi tager os af alt det tunge papirarbejde.

Om SimNomics

Simnomics har udviklet en service, der gør det væsentligt lettere for virksomheder at få refunderet moms fra forretningsrejser i udlandet.
Du scanner selv de relevante bilag, og vi beregner refusionen ud fra rejselandets momssatser og -regler. Processen herfra samt kommunikationen med de lokale og udenlandske skattemyndigheder, tager vi os også af.
Målet er, at virksomhederne ikke skal bruge tid på at beregne, taste og administrere de komplicerede regler på området.
Det er størrelsen på den momsrefusion vi kan få hjem til dig, der afgør, hvad det koster. Kommer der ingen refusion hjem, skal virksomheden ikke betale honorar til SimNomics:

No cure, no pay.

Her kan du se, i hvilke lande der er mulig for at få refunderet moms.

Reference virksomheder

Strategiske Partnerskaber / Rejseafregningssystemer

Vi er medlem af International VAT Association